O nás
Ekonomický software
Stravovací software
Zakázkový software
Podpora
Kontakt
Aktuality
1.7.2022
Stravovací software v.3.21
2.1.2023
Ekonomický software 2023

 

Vše podstatné

 

 

 

zpět napište nám
Programové vybavení TRISOFT je dodáváno buď v jednouživatelském provedení nebo jako multiverze pro zpracování až 999 firem. Veškerý software je dodáván v síťovém provedení. Tento produkt lze provozovat jako datově provázaný komplet nebo jako dílčí úlohy. Konfiguraci programu lze tedy postavit z jednotlivých modulů dle požadavku uživatele.
Účetnictví - Je dodáváno s účtovou osnovou pro různé typy organizací, kterou lze  přizpůsobit potřebám uživatele.  Všechny výstupy a výkazy splňují požadavky na daňovou a finanční kontrolu. Základní tiskové sestavy, jako hlavní kniha, obratová předvaha měsíční a roční , účetní deník a sestava kont, jsou doplněny výsledky hospodaření i v členění na střediska a zakázky, státní výkazy, výsledovka a rozvaha. Systém měsíčních uzávěrek umožňuje pracovat ve více účetních obdobích.

Saldokonto - Sleduje doklady faktur přijatých, faktur vydaných, banky a pokladny. Dle požadavku kontrolních orgánů jsou vyřešeny přehledy daňových dokladů. Velmi široká nabídka sestav jako např. párování dodavatelů, odběratelů, záloh, přehled dlužníků, upomínky, penalizační faktury, DPH,  vystavování příkazů k úhradě a další. Styk s peněžními ústavy lze uskutečnit elektronicky a to obousměrně. Tento modul lze napojit na moduly FAKTURACE a EVIDENCE ZBOŽÍ.

Vydané faktury -  Pořízení faktur vydaných pomocí číselníku výrobků nebo pomocí číselníku nejčastěji používaných textů. Fakturu lze doplnit neomezeným rozsahem přílohy (specifikace). Je možné provádět opravy již vytištěných faktur nebo opakovaný tisk faktur z ročního archivu. Možnost okamžitého převodu do saldokonta. Doklady lze tisknout v češtině, němčině nebo angličtině.

Evidence zboží - Řeší problematiku příjmu zboží na sklad v různých nákupních cenách a výdej automaticky podle data příjmu. Převod ze skladu na přejímající střediska (pokladny, prodejny). Prodej na fakturu s automatickým odepisováním ze skladu. Tisk faktur, případně dodacích listů. Možnost tisku sběrné (kumulované faktury). Sledování aktuálního stavu zboží na skladech, ročních archiv příjmu podle zboží a dodavatelů. Sledování prodeje podle odběratelů.  Je možné připojit k modulu programový modul POKLADNA pro libovolný počet pokladen.  Modul EVIDENCE ZBOŽÍ je možné sestavit dle specifických požadavků zákazníka.

Evidence skladu - Evidence zásob materiálu na skladech umožňuje příjem materiálu v různých nákupních cenách . Výdeje lze členit dle zakázek. Sleduje se aktuální stav na skladech, převod příjmu a výdaje do účetnictví případně výdeje podle zakázek do nedokončené výroby. Skladové karty s ročními pohyby, roční náběhy na zakázku, inventura skladů s vyčíslením mank a přebytků a možnosti automatického dorovnání účetního stavu na fyzický.

Mzdy - Modul umožňuje kompletní zpracování mzdové agendy. Systém řeší veškerou problematiku mzdových výpočtů s možností uživatelského nastavení parametrů výpočtů. Poskytuje velké množství výstupů, napojení na celostátní systém ISPV, ISP, převody dat  pro externí organizace, elektronickou komunikaci s portály ČSSZ,MFCR, zdravotních pojišťoven a bank .  Mzdový program  poskytuje veškeré dostupné výstupy dle platné legislativy. Demoverzi lze nahrát zde   

DHM - Evidence DHM s návazností na "Účetnictví" a "Mzdy". Umožňuje výpočet daňových a účetních odpisů, odpisových plánů k libovolnému datu, přesnou evidenci modernizací, rozčlenění na akce a různá kritéria nákladů. Je doplněn o moduly "Speciálního odepisování staveb" a "Evidenci pozemků".

DDHM - Program na sledování operativní evidence DDHM a ochranným pomůcek, s možností elektronické evidence jednotlivým prostředků, inventur a historie.

Nedokončená výroba - Program, který úzce navazuje na všechny předešlé ekonomické produkty a přijímá od nich data spojená se zakázkami. Z nich potom za pomoci volitelných režií tvoří kalkulace, hotovou a nedokončenou výrobu.

JUC - Daňová evidence (jednoduché účetnictví), zahrnuje moduly DHM,DDHM,Sklad, Faktury vydané, Faktury došlé, Saldokonto, Peněžní deník, DPH, Jízdy. Je dodávám v multiverzi pro 99 zpracovávaných firem.

Trisoft 2015